Trygg tandvård till rätt pris

Prislista

Vi har fast prislista samt garanterar att du alltid får ett kostnadsförslag innan behandling. Kostnadsförslaget är ett ömsesidigt avtal mellan parterna patienten och oss, där det tydligt framgår vem som är patient, vilket ingrepp som avses, kostnad och tidpunkt samt vilken tandläkare som utför behandlingen.

ÅTGÄRD  

Undersökning (inkl. 4 rtg-bilder, kostnadsförslag)

Röntgen undersökning hela bettet

Förebyggande behandling mer omfattande *

Förebyggande behandling, mindre omfattning

Enytesfyllning, komposit och övriga material

Flerytesfyllning samma tand , komposit

Kompositkrona

Tanduttagning

Rotfyllning (en, två, tre, fyra eller fler rotkanaler)

Akut behandling

Bettskena

Hemblekning över - och underkäke

BrilliantSmile kliniktandblekning

Tandkrona (Metallkeramik, helkeram)

Skalfasad

830:-

1000:-

895 - 1395:-

495:-

645 - 795:-

995 - 1495:-

1995:-

995 - 1750:-

3495 - 5495:-

750 - 1820:-

3495:-

1995:-

2995:-

5490:-

7000:-

* Tandstensskrapning, Puts & polering, Airflow behandling

GARANTI

Som medelm i Privattandläkarna lämnar vi två års garanti på fast protetik och implantat. För avtagbar protetik gäller ett års garanti, dock ingen garanti på temporära konstruktioner.

Klicka här för en fullständig prislista

Här kan du läsa mer om högkostnadsskydd.